Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych pobiera następujące opłaty notarialne:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
  • podatek od spadków i darowizn (SD)
  • opłaty sądowe od wniosku do księgi wieczystej
  • wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna) wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT)
Maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne dokonywane przez notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wynikająca z rozporządzenia wysokość taksy notarialnej stanowi maksymalne wynagrodzenie notariusza i w tych granicach możliwe jest ustalenie taksy notarialnej przy uwzględnieniu nakładu pracy i skomplikowania konkretnej czynności notarialnej.

W celu uzgodnienia taksy notarialnej za daną czynność notarialną prosimy o osobisty, telefoniczny lub mailowy kontakt z naszą Kancelarią Notarialną (Warszawa Centrum).
Udzielanie informacji i wyjaśnień na temat czynności notarialnych jest bezpłatne.

Maksymalne stawki taksy notarialnej (zgodnie z rozporządzeniem) są następujące:

TAKSA NOTARIALNA OD WARTOŚCI
UMOWA MAJATKOWA MAŁŻEŃSKA (INTERCYZA)
TESTAMENT/ SPADKI
PEŁNOMOCNICTWA
PROTOKOŁY SPÓŁEK
INNE PROTOKOŁY
WYPISY, ODPISY, WYCIĄGI
POŚWIADCZENIA
DORĘCZENIA
INNE CZYNNOŚCI
CZYNNOŚCI WYJAZDOWE