Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię należy:
 • sporządzanie aktów notarialnych, w szczególności:
     - umowy sprzedaży
     - umowy przedwstępne
     - umowy zamiany
     - umowy zniesienia współwłasności
     - umowy darowizn
     - umowy o dożywocie
     - umowy spółki
     - umowy działu spadku
     - umowy majątkowe małżeńskie
     - umowy o podział majątku wspólnego
     - testamenty
     - oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
     - akty ustanowienia służebności gruntowych, osobistych i przesyłu
     - ustanowienia hipoteki
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie poświadczeń
 • sporządzanie protokołów
     - protokoły spółek
     - protokoły przebiegu czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawn
 • sporządzanie na życzenie klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie  innych czynności wynikających z przepisów
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów (depozyt notarialny)
 
 
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH.

CZYNNOŚĆ NOTARIALNA MOŻE BYĆ DOKONANA TAKŻE POZA KANCELARIĄ NOTARIALNĄ, JEŻELI PRZEMAWIA ZA TYM CHARAKTER CZYNNOŚCI LUB SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI.